Foto av Nancy Bocken

Nancy Bocken

Gästprofessor

Personlig profil

Forskning

Nancy's research evolves around the broad field of Sustainable Business Management and Practice. Within this, she is exploring the areas of sustainable business models, business experiments for sustainability, sustainable innovation, Circular Economy, scaling up sustainable business, and closing the 'idea-action' gap in sustainability, through development, testing and application of novel tools, methods and approaches.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nancy Bocken är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren