Foto av Naomi Clyne

Naomi Clyne

Knuten till universitetet, docent, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Foto Jan Nordén

Vår forskning undersöker kliniska konsekvenser av kronisk njursjukdom (CKD) och effekter av fysisk träning, dialysmodalitet och parathyreoidektomi. I en stor randomiserad kontrollerad träningsstudie, RENEXC, har vi undersökt långtidseffekter av fysisk träning hos patienter med CKD 3-5. Vi  har undersökt effekterna av 12 månaders fysisk träning på fysisk funktionsförmåga, kroppssammansättning, kärlförkalkning och några markörer för kardiovaskulär sjuklighet. Vi undersöker bentäthet, självskattad hälsorelaterad livskvalitet och användbarheten av Borgs skala för att ordinera och följa träning. Vi undersöker också överlevnad hos patienterna som deltog i träningsstudien jämfört ned en matchad kohort patienter från Svenskt Njurregister.

Vi deltar i två internationella multicenter studier. EUSUREX studien vars syfte är att undersöka hinder för breddimplementering av fysisk träning till patienter med CKD i Europa. GoodRENal studien, en EU ERASMUS+, finansierad studie med målsättningen att skapa en "virtual reality" digital multimodal plattform för att implementera fysisk träning, kostrådgivning, psykologiskt och kognitivt stöd till patienter under pågående hemodialys.

I journal och registerstudier (Svenskt Njurregister) har vi undersökt effekter av olika dialysmodaliteter, hemhemodialys i jämförelse med hemodialys på institution respektive peritoneal dialys.  Vi undersöker assisterad peritoneal dialys i jämförelse med institutions hemodialys avsende överlevnad och sjuklighet.

I andra registerstudier, i samarbete med endokrinkirurgen docent Martin Almquist, har vi undersöt effekterna av parathyreoidektomi på överlevnad och sjuklighet hos patienter i dialys och/eller efter njurtransplantation.

Vår förhoppning är att få ökad förståelse för mekanismer som orsakar kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet samt nedsatt fysisk förmåga hos kroniskt njursjuka. Vi samarbetar multiprofessionellt och multidisciplinärt såväl i kliniken som i forskningen. Det medför att vi kan arbeta på flera nivåer samtidigt: epidemiologi, behandling och prevention.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Naomi Clyne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • SAFT Toxicology

  Owain Thomas (organisatör), Mikael Stenkilsson (inbjuden talare), Timothy Erickson (inbjuden talare) & Naomi Clyne (inbjuden talare)

  2021 okt. 8

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

  Fil