Foto av Natalie Laporte

Natalie Laporte

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Natalie Laporte disputerade 2022 vid medicinska fakulteten på ämnet självskadebeteende hos rättspsykiatriska patienter och arbetar idag främst med våldsriskbedömningar av rättspsykiatriska patienter.

Natalie är en del av forskargruppen FORevidence, ett forskningsprojekt finansierat av FORTE. Hon är också medlem i forskargruppen Center of Ethics Law and Mental Health (CELAM) vid Göteborgs Universitet. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Natalie Laporte är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren