Foto av Nataliya Thell

Nataliya Thell

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen: språkanvändning i hjälpande relationer, psykoterapeutisk diskurs, institutionell interaktion, konversationsanalys (CA), kategoriseringar och kulturella normer i sociala samspel, social konstruktion i samtal.

I min doktorsavhandling Offentliga samtal om personliga bekymmer: en studie om interaktion i radiorådgivning (Thell 2018) undersökte jag hur inringare till ett svenskt radiorådgivningsprogram pratade om sina personliga problem med en psykoterapeut. Studien undersökte den komplexa och dynamiska meningsskapande processen där förståelsen för problematiska upplevelser bildades i dialogerna mellan psykoterapeuten och inringarna såväl som i radiolyssnares internetkommentarer till programmet.  

I mitt postdoc-projekt Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder studerar jag de utmaningar som socialarbetare möter när de ger information och råd i ett fråga-svar-forum och en rådgivningschatt. Syftet med projektet är att identifiera och systematisera professionella strategier och metoder som används av socialarbetarna för att hantera utmaningarna av nätbaserad rådgivning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nataliya Thell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren