Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om mina intressen och min forskning finner du på den engelska versionen av den här sidan

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Meteorologi och atmosfärforskning
 • Klimatforskning
 • Naturgeografi
 • Miljövetenskap
 • Skogsvetenskap

Fria nyckelord

 • biosfär- atmosfärs interaktioner
 • footprint modellering
 • gränsskikts metereologi
 • växthusgasflöden i ett förändrat klimat

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Natascha Kljun är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren