Inget foto av Nazim Isma

Nazim Isma

Docent, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nazim Isma är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science