Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The field of my research is within biochemistry, molecular biology, bioprocessing, gene technology and synthetic biology. I use these tools for the engineering of living organisms, microorganisms, fungi, and plants. My main interest is to use biological systems to produce food, nutrients, materials and energy in a sustainable way. Through the use of waste and leftovers from agriculture and manufacturing, it is possible to reduce their impact on the environment while finding more sustainable alternatives to replace compounds that would otherwise be produced using fossil carbon.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Bioprocessteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nelida Leiva Eriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren