Inget foto av Nick Ford

Nick Ford

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand vid den ekonomisk-historiska institutionen, med fokus på Skandinaviens utveckling under industrialiseringen. Mina forskningsintressen är: 

  • ekonomisk tillväxt och utveckling
  • produktivitet och tekniska framsteg
  • humankapital (utbildning)
  • social rörlighet och ojämlikhet.

Mer information finns på den engelska versionen av sidan.

Undervisning

Jag brinner för utbildning och uppskattar att undervisa och ge råd till studenter. Mina nuvarande undervisningsuppdrag inkluderar:

  • Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv
  • Forskningsdesign, metoder och datainsamling (Research design, methods and data collection)

Dessutom hållar jag ekonometri "labs" för masterstudenter, som hjälper dem att tänka igenom utmaningar kopplade till empiriska studier i sina mastersuppsatser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nick Ford är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren