Nicklas Guldåker

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Nicklas Guldåker är lektor och docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet. Nicklas forskning ligger inom fältet katastrof- och riskhantering med särskild inriktning mot medborgar- och hushållsperspektiv, metoder för risk och sårbarhetsanalys, brott, bränder och andra sociala risker samt, geovisualisering och rumslig analys med stöd av geografiska informationssystem (GIS).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturgeografi
 • Social och ekonomisk geografi

Fria nyckelord

 • risk and crisis management
 • GIS
 • crime mapping
 • fires
 • Critical Infrastructures
 • Vulnerability
 • Social risk
 • risk
 • social unrest
 • crime prevention
 • fire prevention

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nicklas Guldåker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren