Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring finansiella begränsningar i företag och företagets riskhantering.

Undervisning

Jag är programchef för magisterprogrammet i Accounting and Finance.

Jag undervisar på kurser på avancerad nivå i corporate finance, kreditriskbedömning, företagsvärdering och omstruktureringar.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • corporate finance

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niclas Andrén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren