Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.
For more information - go to the English version of this page.

Yrkesarbete

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.
For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nicolò Marchesini är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren