Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är främst inriktad på utvecklingen av digitala metoder för undersökning och analys av arkeologiska sammanhang. Framför allt är jag intresserad om hur användningen av ny teknik såsom: Laser Scanner, Photogrammetry, GIS och Virtual Reality, kan påverka sättet hur vi undersöka och uppfattar det förflutna.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nicolo Dell'Unto är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren