Foto av Niels-Bjarne Woods
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Nya sätt att skapa blodstamceller för transplantationer av blod- och cancersjukdomar

Inducerade pluripotenta stamceller framställs genom att omprogrammera vävnadsspecifika celler, t.ex. hudceller, tillbaka till stamcellsstadiet. Dessa pluripotenta stamceller kan sedan styras om till mängder av andra celltyper, inklusive blod. Avsikten med detta forskningsprogram är att utveckla nya metoder för att generera blodstamceller från patienternas egna vävnadsspecifika celler via iPS celler för att på så sätt kunna erbjuda en obegränsad tillgång av patientspecifika celler i behandling av olika blod- och cancersjukdomar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niels-Bjarne Woods är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren