Foto av Niklas Altermark

Niklas Altermark

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Niklas Altermark är docent och biträdande lektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Lund universitet. Hans forskning handlar om välfärdsstaten och dess förändring under de senaste decennierna, med ett särskilt fokus på stödet för personer med normbrytande funktionalitet och sjuka. Hans forskning har bland annat publicerats i International Political Sociology, Sociology of Health & Illness och Disability & Society.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Altermark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren