Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning avser huvudsakligen förmögenhetsrättens och associationsrättens områden, särskilt aktiebolagsrätt, allmän avtalsrätt, fordringsrätt och entreprenadrätt. Min doktorsavhandling handlar om aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. För närvarande skriver jag tillsammans med Johan Adestam en lärobok i associationsrätt samt en analytiskt orienterad kommentar till skuldebrevslagen. Utöver detta skriver jag tillsammans med Per Samuelsson och Per Mildner en bok om industriella anläggningsavtal. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • aktiebolagsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, entreprenadrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Arvidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren