Foto av Niklas Boke Olén

Niklas Boke Olén

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • GIS
  • Fjärranalys
  • Modellering
  • Jordbruk
  • Skogsbruk
  • biodiversitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Boke Olén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren