Personlig profil

Forskning

Niklas Cederström tog examen inom psykologi och filosofi 2012 från University of Colorado i USA. 2014 tog han masterexamen inom Idrottsvetenskap med inriktning Idrottspsykologi från Lunds Universitet. Hösten 2014 började han jobba som projektassistent i forskningsgruppen Muskuloskeletal funktion med särskilt fokus på psykologiska variabler som kan påverka muskelfunktion i rehabilitering.

Det nuvarande projektet handlar om användning av psykologisk träning som tillägg till fysisk träning hos skadade idrottare för att förbättra rehabiliteringsprocessen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idrottsvetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

  • Idrott
  • ACL injury
  • Idrottspsykologiska färdigheter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Cederström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren