Inget foto av Niklas Fors

Niklas Fors

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

My primary research interest is on improving code reuse in the context of data-flow based automation languages. My PhD thesis presented a prototype language Bloqqi to experiment with language constructs, which included support for feature-based programming. I'm also interested in techniques for developing tools for software languages, and specifically in the formalism reference attribute grammars.

PhD students
- Alfred Åkesson (co-supervisor)
- Idriss Riouak (co-supervisor)

Undervisning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Fors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren