Niklas Sandell

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är vardagsspråket i finansiell kommunikation, koncernredovisning och värdering av finansiella instrument för beskattningsändamål.

Undervisning

Mina huvudsakliga undervisningsområden är redovisning och ekonomistyrning på alla nivåer (från grundkurser till masterskurser).

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Sandell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren