Foto av Niklas Vareman

Niklas Vareman

Forskare, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Niklas Vareman är doktor i teoretisk filosofi sedan 2014. Han disputerade på avhandlingen ”Episemic risk: issues on the normative basis of risk analysis.” Han har varit postdoktor på avdelningen för medicinsk etik vid Lunds universitet, inom det av Risksbankens jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han arbetar fortsatt inom detta program, nu som biträdande forskare. Vareman har publicerat artiklar om risk och evidensvärdering i tidskrifter som Journal of Risk Research och Journal of Clinical Epidemiology. Han har vidare varit med i bildandet av den nordiska grenen av Society for Risk Analysis (Nordic Chapter) och var med i organisationen av dess första konferens i Lund 2015. Vareman undervisar sedan flera år på Lunds universitet och Lunds tekniska högskola i vetenskapsteori och risk.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Medicinsk etik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Vareman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren