Foto av Niklas Wahlberg

Niklas Wahlberg

Professor, kallad

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar på fjärilars evolution

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är att undersöka fjärilars (Lepidoptera) evolutionshistoria. Jag vill ta reda på när, var och hur olika grenar på släktträdet diversifierade. I arbetet använder jag till stor del olika molekylärsystematiska metoder och sekvenseringstekniker. Jag är särskilt intresserad av att utveckla labbprotokoll för att i högre grad utnyttja museiexemplar i mitt arbete. Detta eftersom en hel del viktiga taxa är mycket svåra att hitta och samla in, samtidigt som de är väl representerade på museer där de samlats in under flera hundra år.

I forskargruppen håller vi på att klarlägga varför Lepidoptera haft en framgångsrik evolutionshistoria. Ursprunget finns sannolikt att hitta under kritperioden, men diversifieringen skedde i samband med att antalet blommande växter blev fler. Det verkar som att de flesta familjer inom Lepidoptera har uppkommit under sen krita, och att de sedan har diversifierats kraftigt efter massutrotningen i slutet av kritperioden.

Förenklat verkar det som om förfäderna till det vi idag kallar familjer nätt och jämnt överlevde massutrotningen, som antagligen orsakades av att en jättelik asteroid krockade med jorden för ungefär 65 miljoner år sedan. De familjelinjer som klarade sig tycks ha haft goda förutsättningar, något som ledde till en massiv diversifiering på många håll, såsom Geometridae, Erebidae och Pyralidae. Den sortens frågor fortsätter vi att arbeta med.

Kort om mig själv

Jag är från Finland, men tillbringade min barndom i Nigeria, Sudan, Ghana, USA, Västra Samoa och Papua Nya Guinea. Jag doktorerade vid Helsingfors universitet på evolutionen hos nätfjärilar. Därefter fortsatte jag att studera fjärilars evolutionsbiologi under två år som postdoc hos Sören Nylin vid Stockholms universitet. Under den perioden blev jag mer och mer intresserad av molekylär fylogenetik inom familjen praktfjärilar (Nymphalidae), och 2002 fick jag genom Vetenskapsrådet en fyraårig tjänst som forskarassistent vid Stockholms universitet.

Åren 2006–2011 var jag anställd som akademiforskare i Åbo av Finlands Akademi och det var under den perioden som jag utvidgade min forskning till fjärilar (Lepidoptera) som helhet. Perioden 2011–2013 arbetade jag som forskare vid universitetet i Åbo. 2014 blev jag befordrad till professor i genetik. Sedan september 2015 är jag professor i systematik vid Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik
  • Evolutionsbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Wahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren