Niko Gentile

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mitt arbete är främst inriktat på belysning och dagsljus. Jag användar tekniska och observationsbaserade utvärderingar, och blandar min bakgrund inom byggnadsfysik med principer och metoder från miljöpsykologi och arkitektur. Jag är intresserad på dagsljus- och belysningssystem i en hel livscykelanalys, för att bättre förstå miljöpåverkan av lösningar.

Min nuvarande forskningsämnen fokuserar huvudsakligen på två ämnen: 1) användarens roll i att driva energibesparing för integrerad dagsljus- och elektriska belysningslösningar, främst inriktad på styrsystem roll, 2) tidiga designmetoder och verktyg i stadsplanering för att garantera soltillgång.

Jag är intresserad av pedagogik och innovativa undervisningsmetoder. Vid sidan av utvecklingen av traditionella kurser på LTH, är jag svensk koordinator i NLITED, en modulär onlinekurs i dagsljus av byggnader för traditionella studenter och lifelong learners, och jag var medförfattare till boken "Daylighting and lighting under a Nordic sky".

Jag deltog i International Energy Agency (IEA) SHC Task 50 och jag leder Subtask D av IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 tillsammans med Prof Werner Osterhaus, Aarhus Universitet. Jag leder Subtask D "Applications and case studies" av den nyligen godkända IEA SHC Task 70 (koordinerad med IEA EBC) "Low Carbon, High Comfort Integrated Lighting".

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkitekturteknik
  • Tillämpad psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niko Gentile är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren