Foto av Nikolay Oskolkov

Nikolay Oskolkov

Bioinformatiker

Personlig profil

Forskning

I am an analyst doing bioinformatics, data science and statistical analysis. I have a background in theoretical physics, PhD 2007, and I moved to Life Sciences in 2012 where I was doing medical and biological research. My range of interest includes genomics, transcriptomics, microbiome, ancient DNA, single cell, machine learning, image analysis, evolutionary science and many other things.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi
  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nikolay Oskolkov är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren