Foto av Nilla Andersson

Nilla Andersson

Postdoktor, Leg arbetsterapeut

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är utbildad arbetsterapeut sedan 15 år med ett forskningsintresse för personer med neurologiska sjukdomar, rehabilitering, boendefrågor och psykometri.

Sedan december 2022 har jag en postdoktoranställning i forskargruppen Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv vid Lunds Universistet. Forskningen kommer fokusera på att undersöka aktivitet och delaktighet för personer med post-polio 10 år efter genomgången rehabilitering och om nya rehabiliteringsbehov finns samt utvärdera ett digitalt fatigueprogram för samma grupp.

Mellan åren 2018-2022 var jag doktorand i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande", Lunds Universitet. Avhandlingen heter "Housing Matters for people with Parkinson´s disease - Accessibility, Meaning, Control and Activites of Daily Living" och fokuserar på olika boendeaspekter och dess relation till hälsa för personer med Parkinsons sjukdom.

Yrkesarbete

Jag tog min arbetsterapeutexamen 2006 vid Lunds Universitet. Mina största kliniska erfarenheter har jag specialiserad rehabiliteringsverksamhet för personer med kroniska sjukdomar, så som Multipel skleros, Parkinsons sjukdom och kognitiv sjukdom. Jag har också en master i medicinsk vetenskap, med inriktning arbetsterapi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Hälsovetenskaper
  • Neurologi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • SWEAH Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nilla Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren