Foto av Nilla Andersson

Nilla Andersson

Doktorand, Leg arbetsterapeut

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan 2018 är jag doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet, och tillhör forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande". Mitt forskningsprojekt fokuserar på olika boendeaspekter och dess relation till hälsa för personer med Parkinsons sjukdom. Mina handledare i detta projekt är Susanne Iwarsson (huvudhandledare), Maria H. Nilsson, och Björn Slaug (biträdande handledare).

Forskningen i denna avhandling bygger på befintliga data från projektet "Home and health in people ageing with Parkinson´s disease" (PI: Maria H. Nilsson). Eftersom det övergripande syftet är att generera kunskap om dynamiken mellan boende och hälsa för denna population, hoppas jag att kunskapen kommer att vara användbar både vid individuella rehabiliteringsinsatser samt även stödja hälsofrämjande och boende interventioner som gynnar aktivt och hälsosamt åldrande för personer med Parkinsons sjukdom.

Yrkesarbete

Jag tog min arbetsterapeutexamen 2006 vid Lunds Universitet. Mina största kliniska erfarenheter har jag specialiserad rehabiliteringsverksamhet för personer med kroniska sjukdomar, så som Multipel skleros, Parkinsons sjukdom och kognitiv sjukdom. Jag har också en master i medicinsk vetenskap, med inriktning arbetsterapi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • SWEAH Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nilla Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren