Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Generellt sett är jag intresserad av policyer för hållbar markanvändning, deras effektivitet och acceptans.

Konkret är det skogsmarksanvändning och förhållandet mellan offentligt och privat som intresserar mig mest.

Metodologiskt använder jag kvantitativa metoder för att analysera offentliga finansinstitutioner för markanvändning, bevarande och deltagande styrningsmekanismer för hållbar utveckling.

Undervisning

Jag undervisa

 • International Environmental Governance, i ClimbEco Graduate School
 • Kvantitativa metoder, som en del av "Political Science Methodology" för magisterna i välfärdspolitik och förvaltning
 • Kvantitativ kausal slutledning inom samhälls- och miljövetenskap

Angående handledning

 • är jag främst intresserad av skogspolitik och förvaltningsrelaterade ämnen

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap
 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • biodiversitet
 • offentliga finanser
 • skogsbruk

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nils Droste är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Best 2019 paper published in Ecosystems and People

  Kadykalo, Andrew N. (Mottagare), López-rodriguez, María D. (Mottagare), Ainscough, Jacob (Mottagare), Droste, Nils (Mottagare), Ryu, Hyeonju (Mottagare), Ávila-flores, Giovanni (Mottagare), Le Clec’h, Solen (Mottagare), Muñoz, Marcia C. (Mottagare), Nilsson, Lovisa (Mottagare), Rana, Sakshi (Mottagare), Sevecke, Katharina J. (Mottagare) & Harmáčková, Zuzana V. (Mottagare), 2020 jan. 23

  Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)