Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning ligger inom teoretisk partikelfysik och särskilt är jag intresserad av beräkningar vid låga energier med relevans för precisionstest av partikelfysikens Standardmodell. Vid låga energier fungerar inte vanliga beräkningsverktyg, och man måste istället använda t.ex. gittersimuleringar och tekniker från effektiv fältteori. Jag är särskilt intresserad av gittersimuleringar inkluderande elektromagnetism. Två områden jag fokuserar på är smakfysik i termer av hadronsönderfall, och myonens anomala magnetiska moment.

Undervisning

Jag undervisar just nu på kursen Beräkningsfysik (FYTN03). Föreläsningarna handlar om numeriska metoder för att lösa partiella differentialekvationer. Tidigare har jag undervisat övningar på kurserna Introduktion till kvantfältteori (FYTN10), Teoretisk Partikelfysik (FYTN04), Beräkningsfysik (FYTN03) och Elektromagnetism (FYTB13).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nils Hermansson-Truedsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren