Foto av Nils Hermansson-Truedsson

Nils Hermansson-Truedsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nils Hermansson-Truedsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi