Foto av Nils Rydén

Nils Rydén

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med oförstörande provning av anläggningskonstruktioner och byggnadsmaterial. I min forskning arbetar jag med seismiska och akustiska metoder för att utvärdera materialegenskaper i jord, berg, betong och asfalt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geofysisk teknik
  • Geoteknik
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nils Rydén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren