Nils Ryde

Professor, ETP-lärare

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är stjärnspektroskopi. Mitt huvudprojekt rör frågan hur galaxer uppkommer och utvecklas, med specifikt intresse för stjärnpopulationer i den central strukturen i Vintergatan och i Vintergatans mitt, och hur dessa förhåller sig till varandra. Genom att studera stjärnor spektroskopiskt i dessa strukturer kan vi lära oss hur Vintergatan, som är en typisk spiralgaalax, uppkom och hur den utecklats sedan dess. Metoden jag använder mig av i min forksning är att analysera jättestjärnor i infrarött ljus i hög spektral upplösning. En röd tråd genom min forskningskarriär har varit att utnyttja de möjligheter som har öppnats genom utvecklandet av infraröda detektorer i frontlinjen, och att utveckla analysmetoder för det nya forskningsområdet infraröd stjärnspektroskopi. För mer information, se www.astro.lu.se/~ryde

Undervisning

Jag är ledamot av den pedagogiska akademin vid Lunds universitet. Jag diplomerades som Excellent Teaching Practionner, ETP, i maj 2012.

Jag var studievägledare vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik 2012-2021 och jag är kursansvarig för kurserna ASTA03, astronomins grunder sedan 2009 och ASTA34, stjärnatmosfärer och strålningsprocesser sedna 2011. I handleder också doktorander, master och bachelorstudenter.

Samverkan

- Press release, juli 2014, Lunds universitet på www.lu.se (huvudnyhet) baserat på vårt arbete i H. Jönsson,  N. Ryde, G. M. Harper, M. J. Riihter, K. H. Hinkle, Astrophysics Journal Letters, 789, L41, 2014. Spritt i media till tex TT, svt.se, Göteborgs Posten och Colgates hemsida. Vårt arbete uppmärksammades i en intervju i  Science Magazine, 11 September 2015 (DOI: 10.1126/science.aad1741). Se vidare http://www.astro.lu.se/~ryde/media.html

- Artikel i Forskning och Framsteg om min forskning, se fof.se

- Intervjuad av Sydsvenska Handelskammaren för youtube-serien Med matematik i grunden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fria nyckelord

  • Vintergatan
  • Galaxcentrum
  • högupplöst infraröd stjärnspektroskopi
  • röda jättestjärnor
  • haltanalys
  • grundämnenas kosmiska ursprung

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nils Ryde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren