Foto av Nils Wierup

Nils Wierup

Professor, Docent

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • LUDC
  • Lund University Diabetes Centre

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren