Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Specialized in ecotoxicology, my research interests mainly focus on the evaluation of the health of ecosystems in relation to contaminant inputs, by linking ecology and ecotoxicology to better understand multiple stress impact on organisms. Specifically, I try to uncover how low, chronic exposure to chemical pollution may result in subtle effects that may be deleterious for the organisms involved. I aim to investigate the fate and impact of chemical pollution on wild organisms (from bacteria to vertebrates) at different biological scales. For these reasons, I try to develop an integrated multidisciplinary approach to better explore the relationship between contaminant exposure and ecological effects. To achieve this goal, my research relies on field and experimental studies under controlled conditions.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Organisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Noëlie Molbert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren