Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finns på den engelska versionen av den här sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jordbruksvetenskap
 • Miljövetenskap
 • Ekologi

Fria nyckelord

 • pollinering
 • agro-ekosystem
 • vildlivsekologi
 • utveckling av fältmedtoder
 • landskapsekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Océane Bartholomée är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren