Foto av Odd Steen

Odd Steen

Docent, Universitetslektor, FD

  • Telefon+46462228198
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är Business Rules Approach och Business Decision Management.

Undervisning

Jag är kursledare för magisterkursen Business Decision Management. Under tio års tid var ansvarig för uppsatskurserna för kandidat- och magisteruppsatserna. I dessa kurser undervisar jag i business models, business rules approach, decision modeling och beslutslogik, uppsatsskrivande och kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Jag undervisar också i objektorienterad verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitektur och Enterprise Engineering i andra kurser. Jag har tidigare undervisat länge i systemtänkande baserat på Churchman och SSM av Checkland. Under flera år hade jag ansvar för och undervisade i kvalitativa undersökningsmetoder på magisternivån, samt i Business Rules Management på magisternivån.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Odd Steen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren