Foto av Ola Hall

Ola Hall

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ola Hall är lektor vid institutionen och undervisar huvudsakligen inom området geografisk informationsbehandling eller GIS. Min forskning handlar mycket om nya metoder och datakällor inom samhällsvetenskap och samhällsgeografisk analys. Till exempel använder vi satellitdata (nighttime lights) för att mäta global ekonomisk utveckling (Keola, Andersson och Hall, 2015). Resultaten kan ha stor betydelse i länder med svagt utvecklad offentlig statistik eller diktaturer med svåråtkomlig eller obefintlig information

Nytt sätt att använda satellitbilder visar tillväxt i Nordkorea

Motsvarande data har vi även använt för att studera befolkningsförändringar i Europa. Vi har också tydligt visat att ”nighttime lights” har brister, särskilt i fattigare jordbruksekonomier. Vi kompletterar därför våra modeller med annan satellitdata som innehåller information över jordbrukets förändringar och tillstånd. 

Jag är även institutionens skyddsombud samt samhällsvetenskapliga fakultetens huvudskyddsombud. Som sådant bevakar jag arbetsmiljöfrågor.

 

Forskning

 

Ola Hall is a senior lecturer at the dept of Human Geography. My teaching is mostly about GIS and spatial analysis. My research is about methods and data in social science. For example, recently we were using satellite data to estimate economic development

Nytt sätt att använda satellitbilder visar tillväxt i Nordkorea

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi

Nyckelord

  • GIS, Fjärranalys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ola Hall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren