Inget foto av Ola Jonsson

Ola Jonsson

Docent, Timlärare

Personlig profil

Forskning

Har sedan mitten av 1970-talet arbetat med projekt som i huvudsak varit inriktade på regional utveckling. Särskilt fokus har varit på såväl företag inom tillverkningsindustrin som innovationsföretag och deras kopplingar till sin geografiska kontext. Det senaste projektet har analyserat små och medelstora företags möjligheter i semi-perifera regioner, särskilt i ett sammanhang av genomgripande strukturförändringar inom branscher men också i fall där ett stort dominerande företag lägger ner verksamheten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Regional Development
  • Regional Innovation Policy
  • Production systems

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ola Jonsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler