Foto av Ola Mattisson

Ola Mattisson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring strategi och styrning inom organisationer med uppdrag från offentlig sektor, särskilt ämnen som public management, samverkan och konkurrensutsättning. Jag undervisar och handleder på master-nivå och då huvudsakligen på Masterprogrammet i Management. Vidare är jag ansvarig för samordning och utveckling av Ekonomihögskolans case aktiviteter (i undervisning och forskning) och är också medlem av Ekonomihögskolans Case Faculty. Jag är ofta anlitad av företag och offentliga organisationer i seminarier, utredningar eller utbildningar av praktiker från Sverige och andra länder.

Undervisning

My teaching has for many years circled around strategy, governance, and management control. To a large extent, my teaching strategy has been based on experience, cases, and problem-based teaching.

(1) Bachelor program - in which I am course leader and teacher for one course in International Business Strategy (semi-flipped classroom approach).

(2) Programme Director for Master in Management pogramme in which I give/gave modules in many courses. (a) Leading Individuals, Groups and Projects (flipped classroom); (b) Strategic management (flipped classroom).; (c) Managing Innovation and Change Processes; (d) Thesis supervisor

(4) Co-founder of the Lund University Case Academy (started 2014)

(5) Courses for faculty members on case-based teaching and writing cases. 

(6) A number of different courses and programs for executives and practitioners concerning innovation and public management in relation to Humans Rights, City Development and Public Transport.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Strategi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ola Mattisson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren