Foto av Ola Wikander

Ola Wikander

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar om:
* det hebreiska språkets "tempus"-system i typologiskt perspektiv
* sjömonster i Job 3:8 och paralleller till utombibliska texter och moderna mediala fenomen
* idén om Guds "plan" i Jobs bok och liknande fenomen i den babyloniska "skapelsemyten" Enuma elish
* den ugaritiska solgudinnan och hennes relation till krigs- och pestguden Reshef i en ugaritisk omentext (CAT 1.78)
* de etruskisk/feniciska tvåspråkiga inskrifterna från Pyrgi i Italien, och de sociala slutsatser man kan dra av deras beskrivning av relationen mellan en gudinna och en jordisk härskare
* gammaltestamentlig tematik i "Hymnen om pärlan" i Thomasakterna
* Pedagogiska frågor kring utlärande av det hebreiska "tempus"-systemet
* Gammaltestamentliga referenser i slutet av den hermetiska traktaten Poimandres, och deras betydelse för rekonstruktion av texten
* Påverkan från det hurritisk-hettitiska tvåspråkiga "Frigivelseeposet" från Hattusa i Mindre Asien på Deuteronomiums 32a kapitel ("Mose sång")

Arbetar just nu bland annat med:
* Indoeuropeiska motiv och lån i Gamla testamentets värld (i projektform)
* Filologins, exegetikens och religionshistorians betydelse för frågan om kommunikation kring bevarande av använt kärnbränsle (i projektform)
* Relationen mellan interdentalers, sibilanters och emfatiska ljuds utvecklingshistoria i ugaritiska och hebreiska.

Forskning

Min avhandling ("Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel", 2012) handlar om kopplingen mellan ugaritisk religiös och språklig kultur och Gamla testamentet. Jag arbetar med äldre textmaterial från Främre Orienten, däribland texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska, hettitiska och luviska. Jag har skrivit om t.ex. den klassiska hebreiskans tempussystem i ljuset av komparativ språktypologi och publicerat kommenterade översättningar från bl.a. ugaritiska och akkadiska samt populärvetenskap kring jämförande språkvetenskap. Jag har forskat kring interaktionen mellan indoeuropeiska (i synnerhet anatoliska) språkkulturer och GTs värld, samt om informationsbevarande över mycket långa tidsperioder (i samarbete med Svensk kärnbränslehantering AB). Jag ansvarar sedan 2009 för nybörjarkursen i klassisk hebreiska. Har även undervisat på den hebreiska textkursen samt på kurserna "Bibelvetenskap", "I Baals land - den kanaaneiska religionen och dess texter" samt på Grundkursen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier
  • Religionshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ola Wikander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren