Foto av Olga Göransson

Olga Göransson

Professor, PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och typ 2 diabetes (t2d, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av t2d. Huvudsakligt fokus är på en kinas-familj bestående av amp-aktiverat proteinkinas (ampk) och 12 av dess släktingar, varav vi är särskilt intresserade av salt-inducerade kinaser (sik). Vi har visat att sik2-nivån är sänkt i fettväv från individer med fetma undersöker nu vilken roll detta har i utvecklingen av diabetes. Ampk är ett mål för existerande och nya läkemedel för diabetes-behandling och vi utreder vilken effekt dessa läkemedel kommer att ha i fettceller. 

Undervisning

I am highly engaged in leading, organizing and executing teaching at the medical- and biomedical programmes, as well as at the research level - my main teaching subjects being cell biology and diabetology. I'm currently co-responsible for the 1st semester of the medical programme, which includes the two courses Knowledge and learning and Molecule to tissue, the latter in which I hold a PBL-tutorship.

Moreover, I have functioned as the course leader and/or examiner for the course Molecular Cell Biology, in the Biomedicine Programme for several years, and am a member of the committee for master programmes at the Medical Faculty.

In the PhD programme I'm responsible for the course Generic Knowledge and skills, which is tought and assessed through the completion of a portfolio. The prupose of the course is to give students the posssibility to attain and demonstrate degree outcomes that are not directly inked to their thesis work.

 

Samverkan

I regard external engagement important and rewarding and I have participated in several outreach activities, such as "Forskningens Dag 2015 - " and the NMT-days, where I lectured on the topics "How fat cells work" and "The fat cell - friend or foe?".

https://www.youtube.com/watch?v=eTbSP2Hdv68

http://www.vetenskaphalsa.se/hon-vill-forsta-hur-fetma-kan-leda-till-insulinresistens/

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Endokrinologi och diabetes
 • Cellbiologi
 • Fysiologi

Nyckelord

 • fettväv
 • metabolism
 • insulin
 • insulin resistance
 • Kinases
 • Adipocytes
 • adipose tissue

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olga Göransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren