Foto av Olga Göransson

Olga Göransson

Professor, PhD

Personlig profil

Forskning

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och typ 2 diabetes (T2D, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av T2D. Huvudsakligt fokus är på en kinas-familj bestående av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) och 12 av dess släktingar, varav vi är särskilt intresserade av salt-inducerade kinaser (SIK). Vi har visat att SIK2-nivån är sänkt i fettväv från individer med fetma och undersöker nu vilken roll detta har i utvecklingen av diabetes. AMPK är ett mål för existerande och nya läkemedel för diabetes-behandling och vi utreder vilken effekt dessa läkemedel kommer att ha i fettceller. 

Undervisning

After several years of leading, developing and organizing courses at the Biomedical and Medical Programs, I am now mainly involved in executing teaching at the Medical Program, where I serve as a PBL tutor in the courses Knowledge and learning and Molecule to tissue (1st semester). I’m also highly engaged in the examination of these courses.

At the research level I'm responsible for the compulsory PhD course Generic Knowledge and skills, which is taught and assessed through the completion of a portfolio. The purpose of this course is to give students the possibility to attain and demonstrate degree outcomes that are not directly linked to their thesis work.

Yrkesarbete

Since January 2021 I serve as Deputy head of the Department for Experimental Science, with special responsibility for PhD studies.

Samverkan

I regard external engagement important and rewarding and I have participated in several outreach activities, such as "Forskningens Dag 2015 - " and the NMT-days, where I lectured on the topics "How fat cells work" and "The fat cell - friend or foe?".

https://www.youtube.com/watch?v=eTbSP2Hdv68

http://www.vetenskaphalsa.se/hon-vill-forsta-hur-fetma-kan-leda-till-insulinresistens/

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Endokrinologi och diabetes
 • Cellbiologi
 • Fysiologi

Fria nyckelord

 • fettväv
 • metabolism
 • insulin
 • insulin resistance
 • Kinases
 • Adipocytes
 • adipose tissue

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olga Göransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren