Foto av Olga Romantsik

Olga Romantsik

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olga Romantsik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience