Foto av Oliver Patschan

Oliver Patschan

Knuten till universitetet, M.D., Ph.D.

Personlig profil

Forskning

Utvärdering av etablerade och innovativa behandlingar för symtom i de nedre urinvägarna (LUTS).

Stadium T1 blåscancer. Evaluation av genetiska signaturer för att bättre kunna bedöma prognos.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin
  • Cancer och onkologi
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oliver Patschan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren