Foto av Oliver Patschan

Oliver Patschan

Knuten till universitetet, M.D., Ph.D.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oliver Patschan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology