Foto av Olivia Peukert Stock

Olivia Peukert Stock

Doktorand

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Antikvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olivia Peukert Stock är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren