Foto av Olle Anderbrant

Olle Anderbrant

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vad jag arbetar med

Min forskning handlar om insekters ekologi, särskilt hur de använder kemiska signaler (dofter). Jag är intresserad både av grundvetenskapliga frågor (hur? och varför?) och hur man kan använda denna kunskap praktiskt, t. ex. mot skadeinsekter, och ett antal insektsgrupper studeras inom olika projekt.

Jag undervisar på kurser och handleder studenter på olika nivåer. För närvarande är jag också enhetschef för forskningsenheten Funktionell zoologi och ordförande i institutionens infrastrukturgrupp.

Min bakgrund

Jag föddes i Tärnaby, Lappland, men har bott i Skåne större delen av mitt liv. Jag fick både min grund- och forskarutbildning vid Lunds universitet och försvarade min avhandling "Reproduction and competition in the spruce bark beetle Ips typographus” 1988 med Jan Löfqvist som handledare. 2003 utnämndes jag till professor i kemisk ekologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fria nyckelord

  • Kemisk ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olle Anderbrant är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren