Foto av Olle Frödin

Olle Frödin

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

  • Global utveckling
  • Migration
  • Arbetsliv och organisation

Jag har varit verksam inom flera forsknings- och undervisningsområden men mitt huvudfokus ligger på global utveckling. Utöver detta är jag också väl förtrogen med vetenskapsteori och sociologisk teori, samt forskning om arbetsliv och organisation. Jag har forskat kring kopplingarna mellan samhällsvetenskap och andra beteende- och naturvetenskaper.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olle Frödin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren