Foto av Olle Melander

Olle Melander

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

We aim to identify novel interventions for prevention and treatment of diabetes-related cardiovascular disease (CVD). Our strategy is to identify genetic, endocrine and metabolic disturbances in humans which are causally related to disease development and are detectable many years before disease presents. We then test in both animals and in human intervention studies if manipulation of such molecular disturbances ameliorate cardiometabolic risk.

 
A few examples of our translational research achievements include discovery of: (1) CVD genetic risk variants which identify “hidden high-risk individuals” in the population and specific pharmacological and life-style treatments which can revert that genetic risk, (2) neurotensin as a key hormone linking hyper-efficient intestinal fat absorption and storage to obesity, diabetes and CVD development and (3) high vasopressin secretion as a cause of diabetes and CVD and the potential of increased water intake to revert the risk.    

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinsk genetik
  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olle Melander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren