Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger brett inom innovation och entreprenörskap. Jag är intresserad av spridningseffekter av kunskap inom vetenskap, innovation och entreprenörskap, till exempel genom studier på mobilitet och migration. Jag har också ett brett intresse av frågor relaterade till interaktion mellan akademin och industri. Min strävan inom ekonomihistorisk forskning är att förstå rollen och utvecklingen av förutsättningarna för industriell och ekonomisk utveckling och koppla detta till den samtida ekonomin. Metodologiskt har jag sammanställt stora databaser på individnivå om uppfinnare, forskare och fabriksägare och anammat mikroekonometriska verktyg i syfte att identifiera kausala samband. 

Projekt som jag för närvarande är engagerad i inkluderar bland annat:  

  • Migration and innovation. Studies on Swedish ireturnees of the emigration to America in historical data, finansieratav Ragnar Söderbergs stiftelse (med K. Enflo, B. Eriksson och E. Prawitz)  
  • Creative destruction and innovation. Plant closures and innovation, finansieratav Peter Wallenbergs stiftelse (med O. Toivanen och A. Hyytinen)  
  • Death among R&D workers and innovation, finansierat av Handelsbankens stiftelse (med O. Toivanen och T. Åstebro)

Undervisning

Autumn 2021

Econometrics II , EKHM66

Economics of Innovation, EKHM71

PhD course in econometrics for economic historians

 

Spring 2021

Swedish Economic Development, SASE10

Internship, EKHT54

Master theses supervision

Deputy coordinator for the Master in Innovation and Global Sustainable Development program

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Ejermo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren