Foto av Olof Hellgren

Olof Hellgren

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I'm interested in ecological and evolutionary questions related to host-parasite interaction, both from the host and the pathogens points of view. . Topics ranges from understanding ecological and evolutionary causes and consequences of genetic variation in parasite population. I want to understand how observed genetic variation relates to species limits, how variation is maintained and distributed throughout populations or selected for within single infections. I further studying gene-gene interactions between different hosts, parasites and vectors at different timepoints during infection cycles. We work primarily with natural host-parasite systems, with focus on avian malaria, using a variety of methods ranging from single gene barcoding to genomics and dual-RNA sequencing.

Forskning

I'm interested in ecological and evolutionary questions related to host-parasite interaction, both from the host and the pathogens points of view. . Topics ranges from understanding ecological and evolutionary causes and consequences of genetic variation in parasite population. I want to understand how observed genetic variation relates to species limits, how variation is maintained and distributed throughout populations or selected for within single infections. I further studying gene-gene interactions between different hosts, parasites and vectors at different timepoints during infection cycles. We work primarily with natural host-parasite systems, with focus on avian malaria, using a variety of methods ranging from single gene barcoding to genomics and dual-RNA sequencing.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Hellgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren