Foto av Olof Samuelsson

Olof Samuelsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Samhället energianvändning utvecklas mot att använda mindre fossila bränslen och mer förnybar energy, men totalt mindre energi. Elektricitet spelar en viktig roll i detta och spelar en allt viktare roll i samhället. Det är därför viktigt att komplettera energi- och klimatmål med att säkerställa tillförlitlig elförsörjning. Elkrafsystemforskningen vid IEA stödjer dessa högnivåmål och centrala områden är:

 • Krafsystemintegration av förnybar elproduktion innefattar vindkraftintegration på distributions- och systemnivå, men också frågor relaterade till småskalig (mikro) produktion såsom solel.
 • Tillförlitlig elförsörjning innefattar att säkra personsäkerhet genom tillförlitlig felbortkoppling, att hantera stabilitetsgränser och att analysera omfattande störningar inklusive solstormar.

Forskningsmetoderna spänner från experimentell analys av system i laboratorieskala till datorsimuleringar av detaljerade dynamiska modeller av nationella elkraftsystem. Detta kompletteras med fältmätningar från GPS-synkroniserade mätenheter och annan mätutrustning. Ämnesområden som ingår inkluderar men begränsas inte till kraftsystemanalys, elektriska maskiner, kraftelektronik, signalbehandling och kraftsystemautomation.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan elektroteknik och elektronik
 • Reglerteknik

Nyckelord

 • elkraftsystem
 • smarta nät
 • förnybar elproduktion
 • vindkraft
 • solel
 • automation
 • elnät
 • rymdväder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Samuelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren