Foto av Olof Samuelsson

Olof Samuelsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Den pågående energiomställningen innebär att fossila bränslen ersätts av förnybar energi. Elektricitet spelar huvudrollen i detta och blir allt viktigare för samhället. Det är därför viktigt att komplettera energi- och klimatmål med att säkerställa tillförlitlig elförsörjning. Elkraftsystemforskningen vid IEA stödjer dessa högnivåmål och centrala områden är:

 • Nätkapacitet för energiomställningen innefattar integration av vindkraft och solel på distributions- och systemnivå, men också elförsörjning av snabbladdare och elvägar som är centrala i elektrifieringen av vägtransporter.
 • Tillförlitlig elförsörjning innefattar att säkra personsäkerhet genom tillförlitlig felbortkoppling och hantering av stabilitetsgränser. Analys av omfattande störningar inklusive solstormar ingår också liksom den tillhörande nätåteruppbyggnaden med dödnätsstart och ödrift.

Forskningsmetoderna spänner från experimentell analys av system i laboratorieskala till datorsimuleringar av detaljerade dynamiska modeller av nationella elkraftsystem. Detta kompletteras med fältmätningar från GPS-synkroniserade mätenheter och annan mätutrustning. Ämnesområden som ingår inkluderar men begränsas inte till kraftsystemanalys, elektriska maskiner, kraftelektronik, signalbehandling och kraftsystemautomation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan elektroteknik och elektronik
 • Reglerteknik

Fria nyckelord

 • elkraftsystem
 • smarta nät
 • förnybar elproduktion
 • vindkraft
 • solel
 • automation
 • elnät
 • rymdväder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Samuelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren