Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om digitala kulturer, sökmotorer och medie- och informationskunnighet. I min forskning tar jag utgångspunkt i de enorma utmaningar samhället står inför avseende informationens individualisering, fragmentering, emotionalisering och en minskad tillit. Jag studerar hur den digitala infrastrukturen ständigt görs genom människors användning av digitala intermediärer och vilka konsekvenserna det får när det gäller till exempel källkritik. 2021 påbörjade jag arbetet med projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones” (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond) där vi bland annat utforskar hur digitala intermediärer bidrar till att skapa tillgång till medicin i en digital gråzon. Under 2022 publiceras min nästa bok Paradoxes of Media and Information Literacies: Crisis of Information (Routledge). Jag leder forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap samt Forskarseminarium för medierad kultur och information

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fria nyckelord

  • digitala kulturer
  • algoritmer
  • medie- och informationskunnighet
  • sökmotorer
  • informationssökning
  • källkritik
  • desinformation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Sundin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren