Foto av Oonagh Shannon

Oonagh Shannon

Knuten till universitetet, PhD, Docent in Experimental Infection Medicine

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Immunothrombosis vid sepsis

Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan uppstå efter infektion. Multikomponent värd-patogen interaktioner i blodomloppet bidrar till övergången från lokal infektion till den systemisk dysreglering av immunsvaret vid sepsis. Molekylära och cellulära händelser i blodet genererar en immunothrombosis vid sepsis. Vår forskning är inriktad på att karakterisera dessa händelser med hjälp av en unik kombination av in vitro funktionell profilering av patogenaktiverade blod celler med experimentell modellering av sepsis in vivo. Målsättningen är att upptäcka och implementera biomarkörspaneler för att styra diagnosen av sepsis och identifiera terapeutiska mål för att förutsäga och förebygga organskada vid sepsis.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oonagh Shannon är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren